HOTLOWANIZED HOLLOW БӨЛҮМ ТУБАЛАРЫНАН ЫНТАЛУУЧУЛАР